Üldinfo

► Ääsmäe kool on avatud alates 23.08.2016
Küsimused saata e-postile kool@aasmaepk.edu.ee

►  Aktus toimub 1.septembril 2016 algusega kell 10.00.
Aktusele järgneb klassijuhatajatund.
Koolibuss sõidab erigraafiku alusel, graafik avaneb siit

► Siit saate avada 2.septembrist 2016 kehtima hakkavad koolibussiliinide graafikud, et  nendega tutvuda ja kooliteed planeerida. Graafikud kehtivad septembris, vajadusel ja võimalusel tehakse muudatused alates oktoobrist. Bussiliin Ä1.  Bussiliinid: Ä2, Ä3, Ä4

 Koolivorm on saabunud kooli. Kätte saab õpetajate toast tööpäeviti kella 10.00 – 16.00.

► 2016/2017 õppeaastal on Ääsmäe Põhikoolis vaheajad kehtestatud järgmiselt:

1. vaheaeg 22.-30. oktoober 2016,
2. vaheaeg 23.12 2016. a kuni 04.01. 2017,
3. vaheaeg 18.-26. veebruar 2017,
4. vaheaeg 14.-23.04.2016
5. suvevaheaeg algab 9. juunil 2017 (v.a lõpuklassid).

► 2016-2017 õa pannakse kokkuvõtvad hinded välja trimestrite lõpus.
Trimestrite perioodid on  järgmised:

I trimester 01.09.16 – 25.11.2016
II
trimester 28.11.16 – 08.03.17
III
trimester 09.03.17 – 08.06.17

kuulutus 2016.09.01 avaaktus v