Statistika

Ääsmäe Põhikoolis õpib sel õppeaastal 195 õpilast.