Huvitegevus

 Ääsmäe kooli 2017/18 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan. 
 Ringid alustavad tööd septembri algusest. Õpilased saavad osaleda avatud tundides ja teha oma valikud. 
 Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.
Avaldusi on võimalik anda ringijuhile või klassijuhatajale, registreerida saab ka elektrooniliselt.

Avaldused on võimalik ise välja printida siit, neid saab küsida ringijuhilt.
Elektrooniline registreerimine on võimalik siin. 

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimine

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat