„Tagasi kooli“ nädal 5.–9. veebruaril 2018. a.

Lp lapsevanemad, vilistlased ja külalised!

Ääsmäe Põhikool kutsub taas lapsevanemaid, vilistlasi ja külalisi tutvuma ning osa saama meie igapäevasest koolielust. Tulemas on  meie kooli „Tagasi kooli“ nädal, mil ootame  tundi andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid.
Külalisõpetajate tunnid võimaldavad muuta koolielu mitmekesisemaks, aitavad rikastada õpilaste maailmapilti uute teadmiste ja kogemustega erinevatest eluvaldkondadest.

Eelmisel kahel õppeaastal saime väga positiivse tagasiside nii meie õpilastelt, õpetajatelt kui ka lektoritelt endilt. Olid vahvad ja põnevad koolitunnid!

Samuti on 8. ja 9. klassi tundidesse oodatud vilistlased, kes saavad jagada oma kogemusi edasistest õpingutest.

Seoses sellega pöördume teie poole palvega anda Ääsmäe Põhikoolis üks koolitund, kus räägiksite oma tööst või hobist. Miks mitte proovida anda üks ainetund? Tunni võib läbi viia teie poolt valitud klassis või vanuserühmas. Samuti on teretulnud õpitubade korraldamine.

Soovime kõigile julget pealehakkamist ning ootame mõtteid ja ettepanekuid tunni teema ja soovitava tunni aja kohta e-posti aadressile riina.kink@aasmaekool.ee, samuti võib ka otse võtta kontakti aine- või klassiõpetajaga (soovitavalt 31. jaanuariks).

Tunnid toimuvad  5.–9. veebruarini 2018. a.

Kohtumiseni koolis!
Riina Kink
Ääsmäe Põhikooli õppealajuhataja